Başa Dön

 
   Anasayfa
   Firma Profili
   Email
   Forum Bülten
   Forum Bülten Arşiv
   Yayınlar
   Basında Forum
   Önemli Linkler
   
   Yurtiçi Fuarlar
   Yurtdışı Fuarlar
   Messe Berlin Fuarları
   Diğer Temsilcilikler
   Ülke Profilleri
   Destekler
   Site Haritası
   Arama
   Intro
   
 

Turkish     English

 
 
DESTEKLER
 
DEVLET DESTEĞİ
KOSGEB DESTEĞİ
HALKBANK KREDİSİ

HALKBANK KREDİSİ


Halkbank, Şubat 1999'dan bu yana "Fuar ve Sergilere Katılma Kredisi" adında yeni bir kredi uygulamasına başlamıştır. Bu kredinin koşulları şöyledir: 

Krediden Yararlanma: 

Yurtdışı-yurtiçinde düzenlenen fuar ve sergiler için organizatör kuruluşların organizasyonunda ya da söz konusu fuarlara bireysel katılan imalatçı, imalatçı/ihracatçı firmalar yararlanabilir. 

Kredinin Kullandırılışı: 

Yurtdışı-yurtiçi fuarlara katılacak imalatçı, imalatçı/ihracatçı KOBİ ve büyük ölçekli sanayici firmaların söz konusu faaliyetlerle ilgili katılım giderlerinin karşılanması için taksitli ya da "aylık eşit taksitli kredi" kullandırılır. 

Teminat: 

İpotek, kefalet, ticari işletme rehni, banka teminat mektubu, DTH rehni, vadeli-vadesiz mevduat rehni ve diğer teminat türlerinden bir veya birkaçı oluşturabilecektir. Krediye karşılık sadece gayrimenkul ipoteği alınacaksa ipotek kredinin yüzde 100 fazlasıyla tesis edilecektir. Teminatı olmayan KOBİ işletmeleri için Kredi Garanti Fonu'ndan da teminat oluşturulabilecektir. 

Limit: 

 - Yurtdışı katılımlarda 50.000 $ karşılığı Türk Lirası, 
 - Yurtiçi katılımlarda 15.000 $ karşılığı Türk Lirası, 
 - Birden fazla yurtdışı katılımlarda toplam limit 100.000 $ karşılığı Türk Lirası, 
 - Birden fazla yurtiçi katılımlarda toplam limit 30.000 $ karşılığı Türk Lirası'dır. 

Vade:

Kredinin vadesi 24 aydır. Taksitli kullandırımda 6'şar aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte düzenlenecektir. "Aylık eşit taksitli kullandırım"da ise 6 ay anapara ve faiz ödemesiz döneme müteakip tahakkuk eden faizin anaparaya ilavesi suretiyle bulunacak yeni kredi tutarı 18 ayda aylık eşit taksitler halinde geri dönüşü sağlanacaktır. 

Faiz: 

 -  KOBİ'ler için yüzde 50, aylık eşit taksitli kullandırımlarda ödemesiz dönemi 
    müteakip yüzde 42,
 -  Büyük ölçekli işletmeler için yüzde 55, aylık eşit taksitli kullandırımlarda ödemesiz 
    dönemi müteakip yüzde 51. 

BSMV: 

 - KOBİ'ler için yok,
 - Büyük ölçekli işletmeler için yüzde 5. 

KKDF: 

 - KOBİ'ler için yok,
 - Büyük ölçekli işletmeler için yüzde 3. 

Komisyon: 

 Yok