Designshop

3F Turizm Seyahat
DEVLET DESTEĞİ |KOSGEB DESTEĞİ |HALKBANK KREDİSİ

KOSGEB YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ


Aşağıda belirtilen hususlar Forum Fuarcılık ve Geliştirme Anonim Şirketi'nin organizasyonunda KOSGEB kanalı ile yurtdışı fuarlara katılacak Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi (KOBİ) işletmelerine sağlanacak destek esaslarını kapsamaktadır. 

DESTEKTEN YARARLANABİLME ŞARTLARI
 • İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve imalatçı/ihracatçı niteliğine haiz olmak
 • 1-150 arası işçi çalıştıran KOBİ (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi) işletmesi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olmak.
DESTEKTEN YARARLANMA SINIRI
 • Aynı fuar için kamu kaynaklı (Devlet Desteği gibi) bir başka destekten yararlanmayacak olmak (aynı fuar için hem KOSGEB hem Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygulanan Devlet Desteği'nden yararlanılamaz)
 • Aynı fuar için 3 defa (1999 yılından itibaren) ve bir yıl içinde en fazla 2 yurtdışı fuar için KOSGEB desteğinden yararlanılabilir
 • KOSGEB Hizmet Birimi'inden uygunluk teyidi alarak ön başvuru işlemini tamamlayan firmalar, belgelerini en geç, fuar açılış tarihinden 2 ay önce, Forum A.Ş.'ye teslim etmek zorundadır. Bu tarihten sonra başvuran firmalar Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygulanan Devlet Desteği'ne yönlendirilecektir.
BAŞVURU BELGELERİ

1. KOBİ-NET başvuru formu,
2. Yurtdışı fuar başvuru formu,
3. Veri tabanı bilgi formu,
4. Firma ve ürün tanıtımına yönelik yabancı dilde hazırlanmış doküman,
5. Fuar katılım sözleşmesi,
6. İmalat sanayinde üretim ve ürünlere ilişkin bilgi belgesi;
 • Kapasite Raporu
 • Sanayi ve/veyaTicaret Odası Belgesi
 • T.E.S.K. Oda Belgesi 
(Firmanın imalat sanayinde faaliyet gösterdiği ve fuara götürülecek ürünlerin üretildiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı yukarıdaki belge veya belgelerin sureti),
7. İmza sirküleri (suret),
8. SSK işçi/çalışan bildirim formu (suret),
9. Kalite belgesi (var ise).

Bütün evraklar kaşelenecek ve imza sirkülerinde imzası olan yetkililerce imzalanacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR VE UYARILAR
 • Her bir firma bulunduğu şehirdeki KOSGEB veya KÜGEM şubelerine evraklarını onaylattıktan sonra Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş.'ye teslim edecektir. 
 • KOSGEB desteğinden faydalanacak firmalara, uygulanacak fiyat, devlet destekleri kapsamına girecek şekilde KOSGEB veya Dış Ticaret Müsteşarlığı'na deklare edilen fuar satış fiyatıdır. İskonto yapılamaz.
 • KOSGEB desteği, her firma için KOSGEB'in uygun göreceği stand alanı için uygulanır. KOSGEB, firmalara destek vereceği alanı belirlerken söz konusu fuar için ayırdığı toplam m²'yi dikkate alarak firmaları uygun gördüğü miktarda (m²'de) destekler, uygun görmediği firmalara ise hiç destek vermez.
 • KOSGEB'in firmalara destek verip, vermeyeceği veya kaç m² destek vereceği tamamen kendi inisiyatifindedir. Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş. söz konusu destek için KOSGEB adına hiçbir taahhüt ve teminatta bulunamaz. Forum A.Ş. bu destek için sadece aracıdır. 
 • KOSGEB dektek oranı KOSGEB tarafından onaylanan m² üzerinden % 50 dir. Ürün sergileme desteğinin uygulanmasında bir firmaya en az 6 m² en fazla 15 m²'lik stand alanı esas alınır (ancak, ölçüleri itibariyle 15 m² sergileme alanı yeterli olmayan "tezgah tipi" ürünler ile fuara katılan firmalar için desteklenecek stand alanı en fazla 30 m² ye kadar yükseltilebilir). 
Her firmadan 1 (bir) yetkili temsilcinin fuarın düzenlendiği yere havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım ücretine % 50 oranında destek sağlanır.

DESTEK ÖDEMESİNİN YAPILMASI 


KOSGEB Destek Programı'nda yer alan bir fuara KOSGEB desteğinden katılan firmaların destek ödemesine ilişkin gerekli işlemler KOSGEB tarafından yürütülmekte olup, bu konuda Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş.'nin herhangi bir yükümlülüğü yoktur. 

KOSGEB tarafından destek sağlanacak firma, fuar katılımına ilişkin ücretin tamamını Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş.'ye öder ve fuar kapanış tarihinden sonra en geç 1 (bir) ay içerisinde gerek ürün sergileme, gerekse ulaşım desteği için gerekli belgelerini başvuru yapmış olduğu KOSGEB Hizmet Birimi'ne teslim eder. İlgili KOSGEB Hizmet Birimi bu belgeleri PİE'ye (Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Enstitüsü'ne) gönderir ve PİE tarafından firmaya destek ödemesi yapılır.