Designshop

3F Turizm Seyahat
 
Daha çok ihracat 


Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın hedeflediği 28 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirildi. Öngörülen ihracat rakamından yüzde 2 sapma oldu, ancak ihracat önceki yıla göre miktar bazında yüzde 11'lik artış gösterdi. 

Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıları aşmasında hiç kuşku yok ki en büyük görev yine ihracatçılarımıza düşüyor. Bu nedenle katma değeri yüksek ürünlere yönelinmesi, ürün ve pazar çeşitliliğine gidilmesi kaçınılmazdır. 

Özellikle yıllardır ihmal ettiğimiz komşu ülkeler, ihracatımızın artırılmasında anahtar bölgedir. Geçen yıl bu nokta üzerinde duran Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın "komşu ülkelere yönelik ihracat politikası" meyvelerini vermiş ve ihracatımız Irak'a yüzde 55, İran'a yüzde 50, Yunanistan'a ve İsrail'e yüzde 10 oranında artmıştır. 

Türkiye ile tarihi ve komşuluk bağları bulunan ülkelere yönelik bu politikanın 2001 yılında daha iyi sonuçlar vereceği aşikârdır. Çünkü bir taraftan ticari anlaşmalara yenileri eklenirken diğer taraftan siyasi ilişkilerimiz her geçen gün daha da iyiye gitmektedir. 

Dış Ticaret Müsteşarı Kürşad Tüzmen'in 2001 yılında ihracatçılarımıza 800 milyon dolarlık destek sağlanacağını açıklaması yüzleri güldürmüştür. Kuşkusuz yeni desteklere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu arada devletin yanı sıra üreticilerimize de iş düşmektedir. İhracat bağlantılarının kurulduğu fuarlara katılmak ve Türk ürünlerini yurtdışında tanıtmak da devlet desteği kadar önemlidir. 

Üreticilerimizin, özellikle KOBİ'lerimizin yurtdışına açılmalarına katkıda bulunmak amacıyla kurulan şirketimiz, geçen yıl 12 ülkede düzenlenen uluslararası fuarlara 433 firmamızı götürerek birçok firmamızın ihracat için ilk adım atmasına, bazı katılımcılarımızın da pazardaki yerini pekiştirmesine aracılık etmiştir. Ülkemiz için böylesine önemli bir işte bizim de tuzumuzun olması kuşkusuz onur vericidir. 

Yeni yılda öngörülen 30 milyar dolarlık ihracat hedefinin yakalanması ve aşılması için işbirliğini güçlendirmemiz gerekiyor. Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş. olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.