Hedef Pazarlarda, Hedef Fuarlar…

1993 yılında kurulan Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş., Türkiye’nin yapısal ve ekonomik dönüşüm içinde bulunduğu süreçteki gereksinimlerini doğru olarak saptayarak misyonunu oluşturdu.

Ülkemiz açısından sağlıklı bir ekonomik yapının oluşması ve sürdürülebilmesi için dış ticaretin ve buna bağlı olarak ihracatın çok önemli olduğu temel düşüncesiyle oluşturulan bu misyon;
  • Türkiye’nin dış ticaretinin geliştirilmesinde,
  • İhracatın artırılmasında,
  • Türk firmalarının yurtdışına açılmalarında destekleyici hizmetler sunmak;
  • Bunun için gerekli olan; ekonomik raporlardan piyasa analizlerine, pazar araştırmalarından sosyo-kültürel incelemelere kadar tüm danışmanlık hizmetlerini sunmak olarak belirlendi.
Bu misyonun ışığı ve devletin belirlediği stratejiler ve gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra özel sektöre de büyük görev düştüğü inancıyla Forum Fuarcılık bugüne kadar, 40 ülkede 400’den fazla yurtdışı fuarda, 9000’i aşkın Türk firmasını “Hedef Pazarlar” ile buluşturdu.

Değişim ve gelişim sürecinde doğru stratejiler Tüm dünyada dengelerin değiştiği ve fuarcılığın batıdan doğuya kaydığı 1990 sonrası süreçte, bölge ekonomileri dünya ekonomisiyle entegre olma yolunda yeniden yapılanırken, gelişmeleri izleyerek yeni stratejiler oluşturan Forum Fuarcılık, Türk firmalarını hedef pazarlara taşıdı.

Forum Fuarcılık, attığı akılcı adımlar ve dünya fuarcılık sektöründe uyguladığı ilk’lerle Türkiye’nin tanıtım çalışmalarına ve Türk ekonomisinin dışa açılma politikasına büyük destek sağlayarak ülkemize milyonlarca dolar döviz girdisi kazandırdı.

Türk Ürün ve Hizmetlerini Taşıdığımız Dünya Pazarları;
İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Lübnan, Oman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Sudan, Kamerun, Çin, Gana, Madagaskar, Tanzanya, Bahreyn, Yemen, Endonezya, Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, Macaristan, Romanya, Ukrayna, Moldova, Vietnam, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Çağdaş fuarcılığın gerektirdiği tüm hizmetler
Forum Fuarcılık, Ankara’daki genel merkezi, İstanbul ve yurt dışındaki temsilciliklerinde hizmet veren uzman çalışanlarıyla uluslararası fuarcılığın gerektirdiği tüm hizmetleri, eksiksiz yerine getiriyor.

Uluslararası ve ulusal fuarların yanı sıra pazar araştırmalarından fuar öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetlerine, kongre organizasyonlarından iş toplantıları ve gezilerine, tanıtım çalışmalarından özgün stand projelerine ve konstrüksiyonuna, ulaşım ve konaklama organizasyonlarından fuar lojistiğine kadar çok geniş bir alanda hizmet vermektedir.