Suriye'de temsilcilik açma prosedürü

 

Suriyeli kurum ve şirketlere acentalık vermek isteyen firmaların sözleşmede belirteceği hususlar ve hazırlaması gereken belgeler şöyledir:

 

a-Acentalık sözleşmesinde yer alması gereken hususlar:

1-Acentalığı veren şirket veya kurumun adı ve adresi
2-Uyruğu ve kuruluş yeri
3-Merkez şubenin açık adresi (temsilcilik anlaşması eğer şubeleri de kapsıyor ise bu şubelerin isim ve adresleri)
4-Temsilciğin niteliği (komisyon-distribütörlük)
5-Komisyon oranı veya ücret, temsilcinin maddi haklarının koruma yöntemleri
6-Acentalık (emtia belirlenerek) konusu
7-Acentalığın süresi ve yenileme yöntemleri
8-Temsilciğin adı, adresi, telefon ve telefaks numaraları
9-Acentalık bölgesi
10-Temaslar doğrudan temsilci ile yapılmalıdır. Firma, Suriye'de temsilcisi olmadığını deklare etmelidir. Olması halinde temsilcilik sözleşmesi iptal olunur.
11- Suriyeli temsilciye tahakkuk edecek komisyonun tamamı Suriye'deki bankalar yoluyla transfer edilecektir" yolundaki beyanı, temsilcilik anlaşmasında açıkça belirtmelidir.

b-Acentalık belgesi aşağıda sayılan makamlardan tasdik edilmelidir:

Firmanın bulunduğu kentin ticaret odası
Suriye'nin Ankara Büyükelçiliği
Şam'da Suriye Dışişleri Bakanlığı

Acentalık sözleşmesine, temsilciye ait tasdikli ticari sicil belgesi ve nüfus cüzdanı örneği eklenmelidir.

Belgeler, yeminli tercüman tarafından tercüme edilmelidir.

Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanlığı'nın başvuru formu, yukarıda belirtilen belgelerin ibrazına müteakip verilir.