Yurtdışı fuarlara disiplin

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı, son dönemde özellikle yetkili olmayan kuruluşlarca yapılan organizasyonlarda mağdur olan firmalardan aldığı şikayetler üzerine Yurtdışı Fuar Düzenleme Yönetmeliği'ni değiştirdi. Yeni yönetmelikle hem yetkili organizatör kuruluşların yetki ve sorumlulukları artırıldı, hem de teminat verme zorunluluğu getirildi.

 Yeni Yönetmelikle, A Sınıfı Belgeye sahip kuruluşlar, Forum Fuarcılık ile Türkel Fuarcılık, sınırsız sayıda fuar düzenleyebilecekler.
 

 

 

Yurt dışında fuar düzenleyen kuruluşları A, B, C Sınıfı ve Geçici Belge Sahibi olanlar diye ayıran Yönetmelik, Geçici Belge'nin iki yıllık olduğunu ve bu belgeye sahip olanların iki yıl içinde uluslararası fuarlara milli katılım sağlamasını 16 ile sınırlarken, C sınıfı belgeye sahip olanların yılda en fazla 15 milli katılım, B sınıfı belgeye sahip olanların ise yılda en fazla 20 yurtdışı fuar düzenleyebileceklerini hükme bağlıyor. A sınıfı belgeye sahip olanlara ise sınırsız sayıda fuar düzenleme hakkı tanındı. Yönetmelik ayrıca, Geçici Belgeye sahip olanların her yıl en az iki, C Sınıfı Belgeye sahip olanların en az dört milli katılım, B ve A Sınıfı Belgeye sahip olanların ise yılda en az dört yurt dışı fuar düzenlemesini zorunlu kılıyor.

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın çıkardığı ve 14 Mayıs 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni Yönetmelik, yurt dışındaki ticari nitelikli fuarları, Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım Organizasyonu diye üçe ayırıyor ve bu fuarlara katılım büyüklüğünü yeniden belirliyor. Buna göre, Türk İhraç Ürünleri Fuarı en az 50 firma ile ve 1500 m² brüt alanda, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı en az 30 firma ile ve 750 m² brüt alanda, uluslararası fuarlara milli katılım ise en az 10 firma ile yapılmasını şart koşuyor. Fuarlar, belirlenen ölçekte yapılmaz ise, ertesi yıl aynı ülkede benzer organizasyona izin vermiyor.

Yine yeni tebliğ ile, fuarlardan herhangi birinden 60'ın altında puan alan organizatör kuruluşların yetki belgesi bir alt sınıfa düşürülüyor.

Bu arada, yeni yönetmelikle, 01.01.2005 tarihinden itibaren İhracatçı Birlikleri'nin yurtdışında fuar düzenleme hakkı kaldırılıyor ve sadece firmalar yurtdışında fuar düzenleyebiliyor.

Son yapılan yönetmelik değişikliği, yurt dışındaki fuarların daha ciddi organizatörlerle gerçekleştirilmesini hedefliyor. Tabi, fuara katılacak firmaların da yetki belgesine sahip olmayan kuruluşlarla fuara gitmemesi, hem kendilerinin mağduriyetini önleyecek hem de yurtdışı fuarcılık sektörünü daha güçlü hale getirecektir.


Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik'i değiştirdi. Yurt dışında gerçekleştirilen organizasyonların Türkiye'nin tanıtımı açısından arz ettiği önem dikkate alınarak yapılan değişiklikle, organizatör kuruluşların yetki ve sorumlulukları artırılırken, fuar katılımcısı firmaların uğrayabileceği zararın tazmini için de teminat zorunluluğu getirildi.

Özellikle yetkisi olmayan kuruluşlar aracılığıyla fuara katılan firmaların son dönemde artarak gündeme getirdikleri şikayetler üzerine yapılan değişiklikle, yurt dışı fuar organizasyonunun daha ciddi ve güçlü firmalarla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Yeni yönetmelik, organizatör kuruluşların ödenmiş sermayesinin en az 100 milyar Türk Lirası olmasını ön görürken, yurt dışında fuar düzenlemeye yetkili 15 kuruluşa, yetki belgesinin sınıfına göre 30 bin Amerikan Doları ile 75 bin Amerikan Doları arasında da teminat yatırılması şartını getiriyor. Yönetmelik, bundan sonra yurtdışı fuar düzenleme yetki belgesi almak isteyenlerin ise, diğer koşulları yerine getirmesinin yanı sıra 90 bin Amerikan Doları teminat yatırmasını şart koşuyor.