Azerbaycan ve Türkiye İlişkileri

 

Azerbaycan’da iş yapmak isteyen iş adamlarımıza yararlı olması amacıyla T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Sayın Bahri Özdemir tarafından hazırlanan bilgi notlarından belli bölümleri yayınlıyoruz.

 

2002 Yılının İlk Altı Ayında Azerbaycan Ekonomisindeki Gelişmeler:
• Enflasyon bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 2.3 olmuştur.
• Dış ticaret hacmi 1 milyar 641 milyon dolar olurken, bunun 924 milyon doları ihracatın, 717 milyon doları ithalatın payına düşmektedir.
• Bu dönemde Azerbaycan’a ihracatımız 74.8, ithalatımız 35.5 milyon dolar olup Azerbaycan’ın ithalatında %10.4, ihracatında %4, hacminde ise %6.7’lik bir payımız bulunmaktadır.
• Söz konusu dönemde Azerbaycan’ın dış ticaretinde Türk Cumhuriyetlerinin payı %17.4’tür.
• Dönem içerisinde kişi başına GSYİH %7.6 artarak 1 milyon 524 bin Manat’a (315.6$) ulaştı.
• Bugün yaklaşık olarak Azerbaycan’ın ihracatının %90’ı ülkeye gelen yabancı sermayenin, %70’i bütçe gelirlerinin, %50’si petrolün payına düşmektedir.

İkili Ticari Anlaşmalar
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla ilk anlaşma “Ticari ve Ekonomik işbirliği Anlaşması” 01.11.1991 tarihinde imzalanmıştır.

31.07.1996 tarihinde yürürlüğe giren “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması” 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması” ayrıca Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile sınır ticareti, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin geliştirilmesi ve teknik işbirliği, Gümrük işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma, bilimsel, teknik, sosyal, kültürel ve iktisadi sahalarda işbirliği gibi konularda değişik tarihlerde protokol ve anlaşmalar imzalanarak bu alandaki boşluklar doldurulmuştur.

Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Birinci dönem Toplantısı 25-26 Şubat 1997 tarihinde gerçekleştirilmiştir. KEK ikinci dönem toplantısı 29-30 Mart 2001’de Bakü’de yapılmış, ancak protokol 31 Ocak 2002 tarihinde imzalanabilmiştir. Bu Protokol, Azerbaycan -Türkiye arasında kurumlar arası işbirliği yönünde geçmişte atılan adımların hayatiyet kazanması (KOSGEB, OSTİM, MKE gibi) açısından ayrıca, önümüzdeki 10 yıllık dönemi kapsayacak ekonomik ve ticari işbirliği anlaşmasının dayanağını teşkil etmesi nedeniyle de önem arz etmektedir.

Azerbaycan’da İşyeri Açma

Azerbaycan’da şirketlerin kuruluş işlemleri Adalet Bakanlığı’nca yapılmaktadır. Türkiye’de yerleşik kişilerin Azerbaycan’da faaliyet gösterebilmeleri için kuracakları şirketin niteliğine göre istenecek belgeler T.C. Bakü Ticaret Müşavirliği’nden temin edilebilir.

Yabancı sermayeli şirket kuruluşlarında yerli ortak bulunması zorunluluğu yoktur. %100 yabancı sermayeli şirket kurulabilir. Yerli ve yabancı sermayeli şirketler arasında faaliyet konuları itibariyle herhangi bir farklılık ya da kısıtlama gösterilmemektedir. Yabancı yatırımlarda muafiyet uygulaması yoktur. Yabancı yatırımcı, yatırım aşamasında makine ve ekipmanlarını aynı sermaye olarak şirket tüzüğünde gösterirse, bunlar gümrük vergisinden ve KDV’den muaf tutulmaktadır. Azerbaycan’da bir kişi ile limited şirket, üç kişi ile A.Ş. kurulabilmektedir.

Ticari hayatta çek, bono, poliçe gibi kıymetli evraklar ile ilgili yasal düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartı uygulaması yaygın değildir. Beş yıldızlı otellerde ve büyük süper marketlerde kullanılmaktadır.

Azerbaycan’da Ziraat Bankası ortaklığı ile kurulan Azer-Türk Bank, Koçbank, Royalbank, İş Bankası Azerbaycan (Türkiye İş Bankası ile ilgisi bulunmamaktadır) Cibank ile Günay-Anadolu Sigorta, Başak-İnam Sigorta ve Cisigorta faaliyet göstermektedir.
Azerbaycan’da Potansiyel Yatırım Alanları

Azerbaycan’da hemen her konuda yatırıma ihtiyaç vardır. Bölgelere göre farklı yatırım imkanları mevcut olup, potansiyel yatırım alanları şöyle sıralanmaktadır:

• Başkent Bakü’de petrol ve gaz sektörlerine ait yan sanayi, elektrik, elektronik, petrol ürünlerinin değerlendirilmesi, demir ve demir dışı metaller alanında muhtelif yatırımlar, otomotiv ve otomotiv yan sanayi tesisleri, tekstil sektörüne ait entegre tesisler, deniz nakliyatı ve gemicilik sektörü tesisleri, kara, deniz hava, metro ve demiryolu ulaşımı ile ilgili altyapı ve üst yapı çalışmaları, alkol ve alkollü içecek tesisleri, sağlık, eğitim, turizm tesisleri, çevre korumaya yönelik tesisler, toprak ıslahı ve sulaması ile ilgili tesisler,
• Gence’de otomotiv tesislerinin kurulması, cam tesisleri (konut ve sınai camlar), muhtelif tekstil tesisleri, uçak ve vagon imalatı, seramik çimento alüminyum, turistik tesisler, muhtelif makine ve ekipman imali tesisleri,
• Sumgayt’ta demir-çelik, demir dışı metaller tesisleri, petrol ve yan sanayi tesisleri, organik ve inorganik kimya tesisleri, elektrik üretimi tesisleri, entegre tekstil tesisleri, beşeri ve veteriner ilaç tesisleri, çevre korunması ve toprağın arıtılması ile ilgili tesisler.
• Mingeçevir’de hidroelektrik santralinin geliştirilmesi ve modernizasyonu, muhtelif tekstil tesislerinin modernizasyonu ve yeniden kurulması, deri işleme tesislerinin kurulması, turistik tesisler, Kür nehri üzerinde taşımacılık ve balıkçılık tesisleri,
• Alibayramlı’da elektrik santralinin modernizasyonu ve yenilenmesi, karada petrol üretiminin artırılması çalışmaları, tıbbi sarf malzemeleri üretim tesisleri, tarımsal teknolojiye dayalı tesisler,
• Lenkeran ve Astara’da yaş sebze meyve ambalajlama ve depolama tesisleri, meyve suyu ve konserve tesisleri, orman ürünleri sanayii, balıkçılık ve havyar işleme tesisleri, çay ve narenciye bahçelerinin ıslahı,
• Nahçivan’da hidroelektrik santrallerinin kurulması, sulama sisteminin iyileştirilmesi, turizm tesisleri, çimento ve şeker fabrikalarının kurulması, muhtelif gıda tesislerinin kurulması, tuz işleme tesisleri, mineral su şişeleme tesisleri,
• Kürdemir, Celilabad, Ucar, Agdaş, Ağsu, Göğçay bölgelerinde pamuk, hububat, üzüm tarımının modernizasyonu, tarıma dayalı sanayiinin geliştirilmesi ile ilgili tesisler kurulabilir.
• Ayrıca ülkenin iklim koşullarının uygun olması sebebiyle büyük ve küçükbaş hayvancılıkla kanatlı hayvancılık üretimi ülkenin hemen her bölgesinde mümkündür.
• Azerbaycan topraklarının %18’i tarıma uygun ekilebilir alanlardan oluştuğundan iklim çeşitliliği sebebiyle yukarıda belirtilen tarımsal yatırımların daha da çeşitlendirilmesi mümkündür.
• Ülkenin bir çok bölgesi turizm açısından keşfedilmemiş güzellikler bakımından zengin olduğundan turizm ve hizmet sektörünün geniş bir potansiyeli bulunduğu da söylenebilir.

ÖNEMLİ TELEFONLAR

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği
Bakü Sok. No: 1 Oran/ ANKARA
Tel: 0 312 491 16 81
Fax: 0 312 492 04 30

Azerbaycan’daki önemli telefonlar:

Kod: 00 99 412
 

ADI

TELEFON

FAX

T.C.Bakü Büyükelçiliği

98 81 33-35

98 83 49

Ticaret Müşavirliği

98 96 19

98 87 74

Ekonomi Müşavirliği

98 94 60

98 65 96

Basın Müşavirliği

93 33 58

93 39 57

Eğitim Müşavirliği

98 83 39

98 19 07

Maliye Müşavirliği

98 91 08

93 75 26

Hukuk Müşavirliği

93 95 96

98 83 49

Din Hizmetleri Müşavirliği

92 98 53

92 96 91

TİKA Koordinasyon Ofisi

93 10 24

93 64 24

TSE Temsilciliği

40 03 96

40 03 96

TUSİAB

97 15 86

97 17 13

THY Bürosu

97 54 37

98 00 47

TPAO

98 95 26

98 14 35

TPIC

98 14 38

98 18 71

A.C. Başbakanlık

98 00 08

98 97 86

Iktisadi İnkişaf   Bakanlığı

92 22 58

90 24 04

Maliye Bakanlığı

93 29 43

93 13 25

Tarım Bakanlığı

94 53 55

94 29 36

Gümrük Komitesi

38 80 80

93 40 67

Azerenerji Devlet Şirketi

93 10 89

98 55 23

Azerkontrat

39 25 06

97 52 03

Azerkimya Devlet Şirketi

(89264) 5 94 01

(89264) 5 98 17

A.C. İstatistik Komitesi

38 63 01

 

Sanayi ve Ticaret Odası

 92 89 12

97 19 97

ASK) A.C. Sahipkarlar (İşegötürenler) Teşkilatları  Milli Konfederasyonu

94 90 16

94 99 76

KAYNAK: T.C. BAKÜ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ