Türkiye-Irak 14. Dönem KEK toplantısı yapıldı

 
Türkiye-Irak 14. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Bağdat’ta gerçekleştirildi. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi için yapılması gereken konular ele alındı.
 

 

Sanayi sektöründe kaydedilen sözleşme tutarının ise 89 milyon dolar olduğunu belirten Petrol Bakanı, esas rakamın 162 milyon dolar olduğunu, ancak aradaki farkın
dondurulmuş durumda olduğunu söyledi.

“Türk firmalarından uygun fiyat bekliyoruz”

Müteahhitlik hizmetlerine de büyük önem verdiklerini ifade eden Rasheed, MOU çerçevesinde bazı toplu konut projelerinin Türk firmalarına verilmesi konusunda geçen yıl karar alındığını, ancak Türk firmalarından verilen tekliflerin bir hayli yüksek olduğunu savundu. Rasheed, bu çerçevede şimdi Türk firmalarından uygun fiyat beklediklerini bildirdi.

Rasheed, bazı üretim birimlerinin rehabilitasyonu için Türk firmalarının desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, Türk firmalarının Irak Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlıkları ile de ilişkilerinin iyi gittiğini vurguladı.

Bakan Edip Safter Gaydalı da konuşmasında, Türkiye'nin savaş öncesi Irak ile 3 milyar dolar seviyesinde yer alan ticaret hacmine ulaşmak istediğini belirterek, “Buna ilaveten kalıcı ilişkiler kurmak üzere somut projeleri gündeme getirmek istiyoruz” dedi.

Türk firmalarının Irak'ın haberleşme altyapısını geliştirmeye yönelik projelere girmesinden memnuniyet duyulduğunu söyleyen Gaydalı, Irak'ın yeniden imarına ilişkin çalışmaları da Türk müteahhitlik firmaları aracılığıyla desteklediklerini ifade etti. Hukuki altyapıyı geliştirmek amacıyla biri tarım, diğeri gümrük idareleri arasında işbirliği ve yardımlaşmayı öngören iki anlaşma taslağı getirdiklerini ifade eden Gaydalı, bu anlaşmaları en kısa sürede sonuçlandırmak istediklerini belirtti.
 


Türkiye-Irak 14. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı 29 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Bağdat’ta yapıldı. Toplantıya Türkiye’den Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı katıldı. 14. Dönem KEK Toplantısı kapsamında düzenlenen iş gezisine 200’e yakın iş adamı da katılarak, Bağdat’ta çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında konuşan Irak Petrol Bakanı Amir Rasheed, iki ülke ilişkilerinin günden güne gelişmeye başladığını belirterek, ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki siyasi iradenin de mevcut olduğunu söyledi. Türkiye’nin Irak’ta varolan enerjiye, Irak’ın ise Türkiye’nin sahip olduğu sınai ve hizmet sektörüne ihtiyaç duyduğunu kaydeden Rasheed, böylece her iki ülkenin birbirini tamamlayabileceğini vurguladı.

BM MOU programı ve sınır ticareti kapsamında ikili ekonomik ilişkilere değinen Irak Petrol Bakanı, bugüne kadar Türkiye'nin BM MOU çerçevesinde aldığı sözleşmelerin toplam tutarının 1.841 milyon dolar olduğunu, bu bağlamda 2000 yılında (7. ve 8. Fazlar) 670 milyon dolarlık, 2001 yılında ise (9. ve 10. Fazlar) 550 milyon dolarlık sözleşme imzalandığını kaydetti. Rasheed, 2002 yılının ilk yarısında 11. faz da 170 milyon dolar civarında sözleşme imzalandığını belirterek, 2. yarı yıl ise 320 milyon dolar tutarında sözleşme imzalanmasının beklendiğini vurguladı. 2000 yılına göre % 20 oranında bir düşüş kaydedildiğini söyleyen Rasheed, “Bunu iki nedene bağlayabiliriz. Birinci neden Türk firmalarının yeterince rekabetçi fiyatlara sahip olmamasıdır. İkincisi ise sözleşmelerin bir kısmının ikili anlaşmaya kaymasıdır” dedi.

İkili anlaşma çerçevesinde imzalanan toplam sözleşme tutarının 500 milyon doların üzerinde olduğunu söyleyen Petrol Bakanı Rasheed, bu tutarın 365 milyon dolarının kayıtlı sözleşmeler olduğunu bildirdi. Fiilen yapılan ödeme tutarının 190 milyon dolar, imzalanmış ancak kaydı yapılmamış sözleşme tutarının ise 140 milyon dolara ulaştığını dile getiren Rasheed, “Buna karşılık imzayı bekleyen 240 milyon dolarlık sözleşme yer almaktadır. Hepsi birlikte 700 milyon dolarlık sözleşme bulunmaktadır. Bu rakamlar, Iraklı kuruluşların Türkiye ile işbirliği yapma açısından ne kadar istekliolduğunu göstermektedir” diye konuştu.