İŞADAMLARINA İHRACAT BİRİFİNGİ

 

  İHRACATTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

İhracat ve ihracatın artırılmasında yurtdışı fuarlarının rolü, Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (KOSİAD) 11 Ocak 2002 tarihinde Kocaeli'de düzenlediği toplantıda ele alındı. İşadamlarına, ihracat, devlet yardımları ve fuarlar hakkında kapsamlı bilgilerin sunulduğu toplantıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan uzmanlar da yer aldı.

Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş. adına toplantıya katılan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Meral Dinçer, ihracatın artırılmasında tanıtımın ve yurtdışı fuarların büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yurtdışı fuarlarına yapılan katılımların, hem firmaların kendilerini tanıtmaları hem de ihracat potansiyelinin yükseltilmesi açısından önemli bir rol oynadığını belirten Dinçer, fuarcılık ve firmaların fuarlara katılımları konularında işadamlarına bilgi verdi.

Toplantıya, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü uzmanlarından Selçuk Şişman, Aziz Murat, Hatip Ağaoğlu ve Şaban Özdemir katıldı. DTM uzmanları, devlet yardımları, ihracat mevzuatı ve dahilde işleme rejimleri hakkında işadamlarına bilgi sundu.

Bu arada, Forum Fuarcılık tarafından ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarına da devam ediliyor. 31 Ocak 2002 tarihinde İzmir Ticaret Odası ile birlikte, şubat ayında da önce İstanbul Sanayi Odası, ardından da Konya Ticaret Odası ve Mersin Sanayi ve Ticaret Odası ile birlikte fuar tanıtım toplantıları yapılacak.

İhracat yapmak isteyen firmaların gözardı etmemesi gereken bazı kurallar şunlardır:

1- Engeller:

Yeni bir pazara girerken o sektör ve market içerisindeki aşılması gereken yasal kurallar, düzenlemeler, finans problemleri ve lojistik problemleri teşhis edilmelidir.

2- Ürün tedarik edenler:

Ürün sağlayıcılarının güvenilir olmaları, sağlam olmaları, gerekli talebi karşılama yeterliliğinde olup olmadıkları analiz edilmelidir.

3- Müşteriler:

Müşterilerin istekleri göz önüne alınıp, müşteriye yaklaşımlarında farklı ve faydalı ürünler sağlandığı kanıtlanmalı, hedef kitlenin ne olacağına karar verilip buna göre davranmalıdır.

4- Rakip şirketler, ürünler:

Rakiplerinin kim olduğu, ne tür politikalar/stratejiler izledikleri iyi analiz edilmelidir.

5- Muadil şirketler:

Bunlardan gelecek tehditlerin neler olabileceği ve alınacak önlemler önceden belirlenmelidir.