AVRUPA'NIN KALBİ BERLİN'DE ATIYOR

 

Federal Almanya Cumhuriyeti'nin 16 eyaletinden birisi olan Berlin, 3,4 milyonluk nüfusuyla Almanya'nın en büyük kentidir. Üç hava limanına ve altı tren garına sahip olan Berlin'de 1065 kamu ve 222 özel okul bulunmaktadır. Eğitim veren 3 üniversite ve 4 yüksek sanat okulu ile diğer 10 yüksek okulda 132.000 öğrenci kayıtlıdır. Berlin'de Alman asıllı olmayan 430.000 kişi yaşamaktadır. Bu durum Berlin'i çok değişik uluslardan gelmiş insanların kaynaştığı bir kültür merkezi haline getirmektedir.

Gelişmiş bir ekonomiye sahip olan Berlin'de ekonominin lokomotifi görevini özel sektör görmektedir. Şirketlerin % 94'ünde çalışanların sayısı 200'den azdır. Elektrik-elektronik sektörünün yanı sıra gıda, makine, inşaat, kimya ve tekstil sektörleri önem arzetmekte, el sanatları hala istikrarlı bir ekonomi dalını oluşturmaktadır. El sanatlarıyla uğraşan 19 bin firmada 214.000 personel çalışmaktadır. Trafik, biyoloji, tıp ve çevre tekniği gibi yeni teknoloji alanlarına ağırlık verilen Berlin'de multimedya alanında 70.000 iş yeri bulunmaktadır.

Aynı zamanda bir kültür merkezi özelliği taşıyan Berlin'de 250'den fazla kütüphane, 130 sinema, 3 opera binası, 8 senfoni orkestrası ve yaklaşık 800 koro, ünlü Bergama Müzesi de aralarında olmak üzere 167 müze, 300'e yakın galeri bulunmaktadır. Potsdamer Platz'da yeni bir müzikal tiyatro kurulmuş olup, bunun dışında 150 sahne ve birçok serbest tiyatro grupları Berlin'in tiyatro alanındaki gelişmişliğinin göstergesidir. Uluslararası Film Festivali, Tiyatro Randevusu, Berlin Festival Haftaları, Caz Festivali ve Dans Festivali kentin önemli kültürel etkinlikleridir. Özellikle, müzelerin uzun geceleri, dünya tiyatroları festivali ve rock müzikten klasik müziğe kadar uzanan konserlerden oluşan open air gösterileri dikkate değerdir.

Renkli bir sosyal yaşamı olan Berlin'in turizm alanında yılda ortalama beş milyar mark ciro yapması, kentin ne denli ilgi çekici olduğunun ayrı bir göstergesidir.

Kaynak: Berlin Belediyesi'nin bastırdığı "Kısaca Berlin" broşüründen alınmıştır. (Berlin, 1999)