İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Mahdavi: "yabancı yatırımcılar İran'da yaptıkları yatırımlarda elde ettikleri tüm geliri yurtdışına çıkarabilir"


İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Seyid Ahmed Mahdavi, İran'daki yabancı sermayeye ve yatırımlara sağlanan ekonomik ve teknik imkanlar konusunda Forum'un sorularını yanıtladı. İran'da yabancı yatırımlar için bir limit konulmadığını belirten Mahdavi, İran'da yatırım yapmayı düşünen işadamlarına yol gösterdi.

· İran İslam Cumuhriyeti'ndeki yatırım ve fabrika kurma alanlarında duyulan gereksinimler nelerdir?

İhracat ve kar getiren üretim, sanayi ve hizmetlere ilişkin tüm projelere yönelik yatırımlar talep edilmekte olup desteklenmektedir. 

· Söz konusu ihtiyaçlar dışında yatırım yapma imkanı var mı? 

Temelde, yatırım yapmaya yönelik hiçbir sınırlama yoktur. Bu konu, tamamen yatırımcının isteğine bağlıdır.

· Yatırım için belirlenmiş herhangi bir limit oranı var mı?

Yabancı yatırımlarda limit oranı açısından herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Yatırımın hacmi, tarafların ortak tasarı ve üzerinde anlaştıkları sermaye miktarına bağlıdır. 

· Eğer bir İranlı ortak olması gerekirse yatırımdan alacağı hisse payı ne kadardır?

Mevcut yasa ve mevzuatlara göre yerli yatırımcıların, yabancı yatırım projelerine katılmasında herhangi bir engel veya kriter bulunmamaktadır. 

· Yatırımın gerçekleşmesinden sonra ihtiyaç duyulan temel maddelerin veya fabrika tesisi için gerekli aletlerin üçüncü bir ülkeden ithal edilmesine imkan tanınıyor mu? Söz konusu ithalat işlemleri vergiye tabi tutulmakta mı?

Üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan temel maddelerin ithal edilmesinde herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Aslında yerli ve yabancı yatırımcılar arasında bu açıdan hiçbir fark bulunmamaktadır. Yürürlükte olan mevzuat hükümleri gereğince, ithal edilen temel maddeler gümrük vergisine tabidir ancak, üretimin ihracat ürünleri arasında yer alması durumunda gümrük vergileri iade edilmektedir.

· İran'da kurulmuş bir fabrikanın ham maddesi ülke içinde mevcut olmasına rağmen pahalı olması ve kalitesinin düşüklüğü nedeniyle söz konusu ihtiyaç maddelerinin vergisiz olarak dışarıdan ithal edilmesi mümkün müdür?

Yatırımcı, ham maddenin ithali hususunda serbesttir. Ancak ithal edilmek istenen malın kaliteli olması gümrük vergisi alınmamasını beraberinde getirmiyor.

· İran'da yapılan yatırımdan elde edilen gelirin kaçta kaçı hangi şartlarda yurt dışına çıkabilmektedir?

Yabancı yatırımcılar yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri tüm gelir ve kar paylarını yurt dışına çıkarabilmektedir.

· Yabancılar tarafından tesis edilen fabrika ve atölyelerde üretilen mallar İran mamulleri kanununa tabi tutuluyor mu?

Usulde yerli ve yabancı firmaların ürünleri arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Ancak yabancı yatırım projeleri kapsamına giren üretim malları, ülke ürünleri fiyat belirleme ve dağıtım mevzuatı dışında tutulmaktadır.

· Yabancı yatırımlar için devlet tarafından kredi veriliyor mu? Bu bağlamda mevcut devlete dayalı genel teşvikler nelerdir?

Yabancı yatırımcılar da tıpkı yerli yatırımcılar gibi kredi almak için ülke içi bankalara müracaat edebilmektedir. Dolayısıyla kredi alımı hususunda yerli ve yabancı yatırımcılar arasında hiçbir ayrım söz konusu değildir.

· Bir fabrikanın mülkiyeti yabancı bir yatırımcıya ait olabilir mi?

İran'daki yabancı yatırımlar İranlı bir şirketin kurulmasına dayalı olarak gerçekleşmektedir. Fabrika ve diğer mülkiyetler yabancı ve yerli hissedarların üzerine kayıtlı olmayıp firma adına kayıtlıdır.

· İran İslam Cumhuriyeti Devleti yabancı yatırımların korunması için ne gibi güvenceler vermektedir?

Yabancı yatırımların teşviki ve desteklenmesine ilişkin kanun gereğinde ülkeye giren sermayeler ve ondan elde edilecek gelirler kanunsal olarak devlet himayesi kapsamındadır. 

· Yabancı yatırımcı tarafından bir fabrika kurulmak istenmesi durumunda makine ve donanım aletlerinin sevkıyatı vergi işlemine tabi tutuluyor mu?

Yabancı yatırımcı tarafından ülkeye getirilen üretime dayalı makine aletleri, gümrük harç ve vergilerinden ve sipariş kaydı bedelinden muaftır.

Ana Sayfa