IRAK'TA BAKANLIKLARA KAYIT 

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

MOU kapsamında Irak'a mal ve hizmet ihracatında bulunacak firmaların, ön koşul olarak ilgili bakanlık/kuruluşlara kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt işlemleri için gerekli belgeler aşağıda yer almaktadır. (Tüm belgeler İngilizce hazırlanmalıdır)

Faaliyet belgesi (Ticaret ve sanayi odalalarından alınarak, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Irak'ın Ankara Büyükelçiliği'nce onaylanması gerekmektedir),
Firma profili,
Banka referans mektubu,
Kalite sertifikaları,
Kapasite raporu (Irak'ta daha önce çalışmış veya uluslararası tanınan firmalar için bu belge aranmamaktadır),
Daha önceki yıllarda yapılan işlere ilişkin referans listesi (Anahtar teslimi projeler için),
Bir önceki yılda gerçekleştirilen ihracat,
Broşür/katalog,
Başvuruda bulunan firmanın İsrail ile ilişkisi olmadığına dair yazı.

Bu belgelerin Bağdat Ticaret Müşavirliği'nden alınacak referans mektubu ile birlikte Irak'taki ilgili bakanlığa/kuruluşa iletilmesi suretiyle başvuruda bulunulması gerekmektedir.


IRAK TİCARET BAKANLIĞI'NA KAYIT

Irak Ticaret Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar ihalelerini davet usulü ile yapmaktadır. Sözkonusu bakanlık 2000 yılı Haziran ayından itibaren yalnızca üretici firmaların kayıt işlemlerini yapmaya başlamıştır. Bu uygulama çerçevesinde daha önceki dönemde kayıt işlemlerini tamamlayan ticaret firmalarının kayıtları muhafaza edilmiştir.

Kayıt işlemleri madde ve firma bazında yapılmaktadır. Kayıt işlemlerinde herhangi bir ücret alınmamaktadır. Irak Ticaret Bakanlığı, T.C. Bağdat Ticaret Müşavirliği tarafından kendilerine intikal ettirilen belgelere ilave olarak, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin başvuruda bulunan firmanın üretici olduğunu yazılı olarak bildirmesi halinde kayıt işlemi yapmaktadır. Bu nedenle, başvuruda bulunan firmaların Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'ne gerektiğinde üretim tesislerinde inceleme imkanı da sağlayarak firmalarını tanıtmaları gerekmektedir.

IRAK SAĞLIK BAKANLIĞI'NA KAYIT

Irak Sağlık Bakanlığı'na bağlı "State Company For Marketing Drugs & Medical Appliances" isimli devlet kuruluşu kayıt işlemlerini, matbu başvuru formlarının eksiksiz olarak doldurulması ve her ilaç için ayrı olarak talep edilen numunelerin test sonuçlarının olumlu çıkması halinde yapmaktadır. (Başvuru dosyası müşavirlikten temin edilebilmektedir). Irak Sağlık Bakanlığı, kayıt işlemlerinde 1.000 ABD Doları ücret tahsil etmektedir. İlaç testleri için de 65 ABD Doları ücret alınmaktadır.

DİĞER BAKANLIKLARA KAYIT

Ticaret ve Sağlık Bakanlıkları dışındaki diğer bakanlıklara kayıt işlemleri, genelde "kayıt için istenen belgeler" bölümünde yer alan belgelerin Bağdat Ticaret Müşavirliği'ne iletilmesi ve bu belgelerin Müşavirlikçe yazılacak bir referans mektubu ile birlikte bakanlıklara iletilmesi yoluyla yapılmaktadır. Sözkonusu bakanlıklar kayıt işlemlerinde imalatçı firmalarla çalışmayı tercih etmekle birlikte, dış ticaret, müteahhitlik ve mühendislik firmalarının kayıtlarını da açılacak ihalenin özelliklerine göre kabul etmektedir.