Devletten İhracatçılara Büyük Destek

Devlet, yurtdışında düzenlenen fuarlara katılımı artırmak amacıyla katılımcılara sağladığı desteğin oranlarını yükseltti. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 23 Mart 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği fuar katılımcılarının yüzde 50 ile yüzde 80 arasında değişen oranlarda desteklenmesini öngörüyor. Tebliğ 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren geçerli olacak. 
Yeni tebliğe göre, 

   · Büyük ölçekli firmalar (KOBİ'ler dışındaki firmalar)
Katılım bedelinin yüzde 50'si (20.000 ABD Doları'nı geçemez)

   · KOBİ'ler (İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren, 1-200 işçi çalıştıran, gerçek usulde defter tutan, mevcut sabit sermaye tutarı bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD Doları karşılığı TL'yi aşmayan işletmeler) ve sektörel dış ticaret şirketleri 
Katılım bedelinin yüzde 80'i (20.000 ABD Doları'nı geçemez)

   · "Kalkınmada Öncelikli Yöreler"de kurulu KOBİ'ler ve sektörel dış ticaret şirketleri
Katılım bedelinin yüzde 80'i (20.000 ABD Doları'nı geçemez) devlet tarafından ödenecek. 
Destekle ilgili ödemenin yapılması için katılımcının harcamalarını tevsik eden ödeme belgelerini organizatör kuruluşa ulaştırması gerekiyor.