GÜVENLİ BİR TRAFİK İÇİN 'TE BULUŞALIMAbdullah BURCU
Eminiyet Genel Müdür Yardımcıcı
Trafik Hizmetleri Başkanı
 

Nasıl ki trafik sorunu toplumun her bireyini doğrudan ilgilendiriyorsa, bu sorunun çözümüne de herkesin katkıda bulunması gerekir. Trafik mevzuatının görev verdiği kurumlarla birlikte, başta basın kuruluşları ve sivil toplum örgütleri olmak üzere sosyal, ekonomik ve psikolojik yönlerden zarar görenlerin bilinçli ve gönüllü faaliyetlerde bulunmaları büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda, sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen hizmet ve işbirliği artışı sonucunda, önceki yıllara göre trafik kazaları, ölü ve yaralı sayılarında önemli azalma sağlanmıştır. Bu azalışın devamı en büyük dileğimiz ve hedefimizdir.

Ülkemizdeki trafik sorununun bilimsel platformda tartışılması ve çözüm önerilerinin oraya konulabilmesi için, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğinde 25-27 Nisan 2001 tarihleri arasında düzenlediğimiz ve gerek katılım oranı, gerekse içerik olarak trafik güvenliği alanında yapılmış en geniş kapsamlı bilimsel etkinliklerden biri olarak nitelendirilebilen "Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi'nde" trafik güvenliğinin sağlanması için uygulayanlar ve bilim adamları aynı platformda bir araya gelmiş ve sorun derinlemesine etüt edilmiştir. Bu kongrenin devamı ve gelişimi olarak sayılabilecek yeni bir kongre, uluslararası nitelik kazandırılarak 8-12 Mayıs 2002 tarihlerinde, Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş. organizasyonuyla gerçekleştirilecektir.

Trafik sorununun mevcut durumunu ortaya koymak ve çalışmalarını bu sorunun çözümü doğrultusunda yürütecek olanlara yardımcı olmak amacıyla hazırlıkları sürdürülen Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi & Fuarı'nın kendisinden beklenen katkıyı sağlaması ve trafiğin sorun olmaktan çıktığı günlere ulaşmak dileğiyle.

Gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de en önemli sorunların başında trafik gelmektedir. Nüfus, sürücü ve motorlu araç sayısındaki hızlı artışın yanı sıra, sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan kolay ulaşım ihtiyacı, kaynak yetersizliği ve plansız uygulamalar sonucu, motorlu taşıtların faydadan çok zarar vermesine neden olmaktadır. Yük ve yolcu taşımacılığının %90'ı aşkın bir kısmınının şehiriçi ve şehirlerarası karayollarımız üzerinden yapılmasına rağmen, trafik alt yapısında ve kamuoyundaki trafik bilincinde yeterli gelişme sağlanamaması nedeniyle trafik, ülkemizin en öncelikli çözülmesi gereken sorunlarının başında yer almıştır. Bu sorun, toplumumuzun belirli bir kısmını değil, bireyleri ve kurumlarıyla birlikte tamamını ilgilendiren çok boyutlu bir nitelik taşımaktadır. Her gün kendisini hatırlatan ve hiç istisna tanımadan herkesi hedef alan trafik kazaları, meydana geliş sebepleriyle kaza tanımlamasının ötesine geçmesine rağmen, kamuoyunda yeterli derecede tartışılmamaktadır.

Türkiye'de "trafik" kavramı kazaları, kazalar da Trafik Zabıtasını akla getirmektedir. Oysa çağdaş düşünce, trafik kavramını çok daha geniş boyutlarda ele almakta ve genel olarak mühendislik hizmetleri, eğitim, ilk yardım, acil müdahale-kurtarma hizmetleri ve denetimi ön plana çıkartmaktadır. Akılcı ve doğru olan düşünce tarzı da budur.

Sorunun nedenleri, bir anlamda çözüm yollarına da ışık tutmaktadır. Gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanması, ilk yardım ve acil kurtarma hizmetlerinde iyileştirme, ülke genelinde trafik kültürünün kazandırılması amacıyla düzenlenecek ve kalıcılığı sağlanacak bir eğitim anlayışı, suçla orantılı bir ceza sistemi ve yoğun teknoloji desteği sağlanmış denetim hizmetleri, sorunun çözümünde yararlanılacak en önemli faaliyetler olarak kabul edilmeli ve bu doğrultuda hareket edilmelidir.

Emniyet Genel Müdürlüğü olarak yasadan aldığımız "Denetim" görevini ifa ederken, trafik sorununa bilimsel yaklaşımlarla çözüm bulmak azmi ve çabası içerisindeyiz. Trafik kazalarının nedenleri ve sonuçları konusunda yapılan analizler ışığında, bilinçli personel yetiştirmek ve hedef planlı, etkili denetim uygulayarak trafik kazalarını en aza indirmek, bu azim ve çabanın başlıcalarındandır. Trafik kazalarını, kazalardan dolayı meydana gelen ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla teşkilatımızın en uçtaki birimine kadar gerekli tedbirlerin alınması ve geliştirilmesi yönünde sürekli olarak faaliyet gösterilmektedir. Bir taraftan, trafik hizmetlerinde görevli personelin bilgi ve birikimlerini geliştirmesi amacıyla, eğitim formasyonu almış personelimiz ve yurt dışından gelen uzmanlar vasıtasıyla yoğun bir eğitim programı gerçekleştirilmekte iken, diğer taraftan, trafik kazalarına neden olan kural ihlalleri belirlenerek, denetimler bu kural ihlallerine yönelik olarak yapılmaktadır. Rastgele bir aracın durdurularak sürücüsünün kurallara uygun davranıp davranmadığının denetlenmesi yerine, teknolojik araç ve gereçler yardımıyla, sadece kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin denetlenmesine geçilmiştir.