AFRİKA PAZARINA AÇILAN KAPI: MISIR

 


 
GENEL BİLGİLER  
Başkent Kahire
Yüzölçümü 1.002.000 km²
Nüfus 69.5 milyon
Resmi Dil Arapça
İklim Kuru iklim (Kışın 18 ºC, yazın en yüksek 43 ºC)
GSMH 274 milyar dolar
Yıllık Büyüme Oranı % 5
Enflasyon  % 3
Para Birimi Mısır Lirası
1 ABD Doları 4.16 Mısır Lirası
Dış Borç 22,9 milyar dolar

Afrika'nın en büyük ekonomisine sahip olan Mısır'ın petrol ve doğalgaz rezervleri, tarıma uygun iklim şartları ve önemli bir iç pazarı bulunmaktadır. Ekonomik konularda daha çok Arap dünyası ile birleşmiş durumda olup, üyesi olduğu Arap Birliği'nin liderliğine oynayan Mısır, AB'ye girmek için de yoğun çaba harcamaktadır. Geçen haziran ayında AB ile Ekonomik Ortaklık Senedi imzalayan Mısır'ın AB ile ortaklık sürecinin 16 yıl alacağı ifade edilmektedir.

Mısır'da nüfusun büyük çoğunluğu Nil Vadisi üzerinde yaşarken, Kahire 20 milyona yaklaşan nüfusuyla dünyanın en büyük kentlerinden biridir. Kahire dışında İskenderiye, Port Sait, Mansura, Mahalla, Zagazig, Beni Suef, Asyut, Sohag, Qena, Luxor, İsna, İtfu, Aswan da ülkede nüfus ve ticaret açısından önemli şehirlerdir.


GENEL EKONOMİK YAPI
Ekonomik istikrarını kararlı bir şekilde sürdüren Mısır, 1991 yılında yeni bir ekonomik reform paketi hazırlamıştır. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı stand-by anlaşması ve Genişletilmiş Fon Kolaylıkları Anlaşması'nın ardından Mısır hükümeti, ekonomik reform programını uygulamaya koymuştur. Bu programla özelleştirme, ticaretin serbestleştirilmesi ve bürokratik kısıtlamaların kaldırılarak devletin ekonomideki etkinliğinin sınırlandırılması hedeflenmekte ve enflasyonun düşürülerek döviz rezervlerinin artırılması öngörülmektedir.
Uluslararası rating kuruluşu S&P tarafından, 2001 yılı ocak ayında hazırlanan raporda, Mısır'ın uyguladığı reform programının uygunluğu ve ekonomideki gelişmenin yabancı yatırımcılara güven verdiği noktasında durulmuştur. Raporda, Mısır Merkez Bankası ihtiyatlarının ülkenin 7 aylık ithalatını karşılayacak düzeyde olduğu, geçen dört yılda ekonominin % 4.5 oranında büyüme kaydettiği, bütçe harcamalarının şeffaflaştığı, verginin yaygınlaştırıldığı ve vergi gelirlerinin arttığı belirtilmiştir. İhracat gelirlerinde iyileşme olduğunun altı çizilen raporda, iç borçların 180 milyar Mısır Lirası'na ulaşarak iç borçlanma riskinin arttığı ifade edilmiştir.
Ülkede, özel sektör tarım, madencilik, petrol, inşaat, turizm gibi paraya dönüşen iş alanlarını yatırım hedefi olarak seçmiştir. Ancak şehirlerin altyapı hizmetlerinde tüm yatırımlar kamuya aittir. Kamunun toplam yatırımlar içindeki payı özel sektörden azdır. Özel sektörün riskli bulduğu alanlarda ise kamunun yatırım payı artmaktadır.
Ülkenin 1980'li yıllarda 46 milyar dolara ulaşan dış borcunun da 22,9 dolara gerilediği açıklanmıştır.


Turizm
Mısır, eski Firavun medeniyetleri ve İslam medeniyeti ile Akdeniz ve Kızıldeniz kıyılarından önemli gelir sağlamaktadır. Ülkede yaklaşık 100.000 yatak kapasiteli turistik tesis bulunmaktadır.
Ülkenin temel gelir kaynaklarından biri de Süveyş Kanalı'dır. Kanal, bölgeden bölgeye petrol, doğalgaz, yolcu ve eşya taşıyan tüm deniz araçları için geçiş yoludur.

Tarım
GSYİH'nin yüzde 16'sı tarım sektöründen elde edilmektedir. Ülkenin toplam arazisinin yüzde 95'inin çöl olması nedeniyle sadece yüzde 4'ü ekilebilir araziye sahiptir.
Tarım, Nil Nehri boyunca ve Nil Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü geniş deltada yapılmakta olup bu delta dünyanın en verimli deltası durumundadır. Ülkede bazı ürünlerde yılda iki kez ürün alımı mümkündür.
Pamuk, pirinç, şekerkamışı, yağlı tohumlar, sebze ve meyveler tarımsal üretimin en önemli kalemleridir. Dünyanın en iyi cins uzun elyaflı pamuğu Mısır'da üretilmekte ve ihracat kalemleri arasında pamuğun önemli bir yeri bulunmaktadır.

Sanayi
Sanayi sektörü GSYİH'nin yüzde 18'ini oluşturmaktadır. Ülkede gelişmiş bir sanayi olduğundan söz etmek mümkün değildir. Ülke sanayisinin büyük bir bölümü tarıma dayalı olup bunun başında tekstil sanayi gelmektedir.
Gıda sanayi ise un, şeker, şekerleme, bisküvi, makarna, konserve, pirinç ve bunlara dayalı önemli yatırımlardan oluşmaktadır.
Mısır'da tamamen montaja dayalı bir otomotiv sanayi bulunmaktadır. Dünyada mevcut büyük otomotiv fabrikalarının ürünleri montaj yoluyla Mısır'da imal edilmektedir. Ülkede 3'ü kamu, 13'ü özel sektöre ait olmak üzere toplam 16 adet otomotiv montaj fabrikası faaliyet göstermektedir. Şahin ve Doğan marka Türk malı otomobiller de Mısır'da üretilmektedir.

Petrol
Mısır'ın petrol üretimi, 1998'de 1997'ye göre yüzde 3 oranında azalarak (günde 880.000 varil) 44.500 milyon tondan 43.200 milyon tona inmiştir. Dünya petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Mısır'ın petrol ihraç gelirleri 1998 yılında bir önceki yıla nazaran yüzde 48 oranında azalarak 1.292 milyon dolardan 676.5 milyon dolara gerilemiştir.

Doğalgaz
Mısır'da kesin belirlenmiş 53 trilyon metreküp, tahmini 76 trilyon metreküp doğalgaz rezervinin olduğu tespit edilmiştir. Mısırlı yetkililerin yaptıkları açıklamaya göre, ülkenin diğer yerlerinde yapılan çalışmalar tamamlandığında toplam doğalgaz rezervlerinin 120 trilyon metreküpe ulaşacağı tahmin edilmektedir. Mısırlı yetkililer, ülkelerinin 25 yıllık sürede 6 trilyon metreküp doğalgaz tükettiğini ifade etmektedir.

Yabancı yatırımlar
Mısır, doğrudan yatırım yapılabilecek bir ülkedir. Askeri konulara ilişkin yatırımlar ile tütün mamulleri dışında kalan alanlarda yabancı sermaye yatırım yapabilmektedir.
Yabancı sermayenin yoğunlaştığı yatırım alanları arasında petrol-doğalgaz arama ve arıtma tesisleri ilk sıralarda yer almaktadır.
Serbest bölgelerdeki yatırımlar bölgesine göre 20, 10, 5 yılı gibi sürelerle vergiden muaf tutulmaktadır.

DIŞ TİCARET
Liberal ekonomik politikalar izleyen Mısır'da özel sektörün öncülüğünde yatırımlar ve üretim teşvik edilerek dış ticaret çekişli kalkınma modeli benimsenmiştir. İhracat yapanlara kolaylık sağlayan Mısır hükümeti, 2001 yıl başında ihraç kaydıyla üretilen ürünlerden alınan vergilerin kaldırılacağını açıklamıştır.
Mısır'ın 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne katılmasıyla daha önceden başlattığı dış ticarette liberalleşme programı çerçevesinde tüm ithalat yasakları listesi iptal edilmiştir. Ancak bazı tekstil ürünlerinde yasaklar devam etmektedir, yirmiyi aşkın tekstil ürününün girmesi yasaktır. Üreticileri korumak adına özellikle üretimi içerde yapılan ürünlerin gümrükleri yüksek tutulmaktadır. Bu durumdan üreticiler memnun kalırken, tüketiciler pahalı tükettikleri için şikâyetçidir.
Tarım sektörüyle ilgili olarak da hükümet, gübre, yem ve zirai ilaçlardaki korumaların bir kısmını kaldırmış durumdadır.
Mısır'ın dış ticaret hacmi her geçen yıl artmaktadır. Ekonomide görülen gelişme ve artan nüfusa paralel olarak yurtiçi pazardaki talep genişlemesi nedeniyle ithalat, ihracata nazaran daha hızlı bir büyüme göstermiştir.
Ülkenin dış ticareti daha ziyade Avrupa Birliği piyasalarına ve Kuzey Amerika ülkelerine yönelmiş durumdadır. Son yıllarda Asya ülkelerinin payı giderek artmıştır.

BAŞLICA İHRAÇ ÜRÜNLERİ
Ülkenin ihracı içindeki en büyük pay petrol ve petrol ürünlerine aittir ve bunu sırasıyla pamuk ipliği, tekstil ürünleri ve konfeksiyon, mühendislik hizmetleri ve metalürji ürünleri, diğer tarım ürünleri, ham pamuk izlemektedir.

BAŞLICA İTHAL ÜRÜNLERİ
Gıda maddeleri, demir-çelik ürünleri, makineler, kâğıt ve kâğıt ürünleri, ulaşım araçları, makineler, canlı hayvan, gıda ve içecekler, yağlar ve mineraller, yakıt ve madenler, kimyasallar, kauçuk ve deri, orman ürünleri.


TÜRKİYE-MISIR TİCARİ İLİŞKİLERİ
Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler 1976 yılında yapılan Ticaret Anlaşması çerçevesinde yürütülürken iki ülke ticaret hacmi 1989'dan beri sürekli artmaktadır.
Serbest Ticaret Anlaşması ile birlikte Türkiye-Mısır ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Bu anlaşma ayrıca Türkiye'nin önüne Güney ve Doğu Afrika ülkelerini de içine alan 19 ülkeden oluşan 300 milyon nüfusluk bir pazar açacaktır.
Mısır piyasası, demir-çelik ürünleri (Mısır'ın 1999 yılı ithalatı 1 milyar 300 milyon dolar), kimyasal maddeler, gıda maddeleri, oto yedek parçaları, makine ve aksamları için Türk ihracatçılarına geniş bir pazar olanağı sunmaktadır. Çünkü ülke yollarında ulaşıma çıkan taşıt araçlarının çoğunluğu eski model araçlar olup hepsinin de büyük ölçüde yedek parçaya ihtiyacı vardır. Diğer gelişmiş Batı ve Doğu ülkelerine göre Türkiye ile mesafenin yakın oluşu ülkemiz için büyük avantajdır. Zaten Türk ürünleri Mısır'da kalite ve fiyat yönünden aranmaktadır. Mısır'da özellikle otomotiv, gıda ve kimyevi maddelerde Türk malı imajı yaratılmıştır.
Türkiye'nin, Mısır'a olan ihracatı 2001 Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yıl aynı dönemine göre %30 oranında artmıştır.

YILLARA GÖRE TÜRKİYE-MISIR DIŞ TİCARETİ (Bin Dolar)
YILLAR   İHRACAT  İTHALAT   HACİM        DENGE
1996        316.224      272.387      588.611         43.837
1997        304.454      398.892      703.346 -      94.437
1998        474.229      392.959      867.188        81.720
1999        467.413      108.977      576.390        358.436
2000        370.183      140.000      510.183        230.183
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı-Devlet İstatistik Enstitüsü

MISIR'IN TÜRKİYE'YE İHRACATI
Ham petrol, bitümenli minerallarden üretilen yağlar, pamuk, pamuk ipliği, pirinç, kok ve taş kömürü, madenler, cam elyaflar, alüminyumlu plaka, levha ve şeritler, işlenmemiş alüminyum

MISIR'IN TÜRKİYE'DEN İTHALATI
Örülmemiş giyim eşyası, demir-çelik, binek otomobilleri, baklagil, kuru sebzeler, kabuklu meyveler, buğday unu, portland ve curuf çimentosu, sabun, kauçuktan havalı yeni dış lastikler, kağıt ve karton, sentetik lif ipliği, otomotiv ve sanayi mamulleri, oto yedek parçası, cam ve cam eşya.
Çok sayıda Türk firması Mısır pazarına girmek için Kahire'de büro açmaktadır.

Afrika kıtasındaki ülkelerle yapılacak ticarette Mısır'ın önemli katkılarının olacağı beklenmektedir. Mısır piyasasında yeni ve yenileme yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Mısır'da yatırım yapılacak önemli iş alanları arasında elektronik, süpermarket, demiryolu ekipmanları, enerji, plastik, kâğıt, gıda, ambalaj sanayi, tekstil, konfeksiyon makineleri, tıbbi alet ve cihazlar, spor malzemeleri, hava ve su kirlenmesine karşı kullanılan alet ve cihazlar, un değirmenlerinin modernizasyonu ve yeni un fabrikalarının kurulması sayılabilir.

COMESA ZİRVE TOPLANTISI
21 Afrika ülkesi (Bu ülkelerin toplam nüfusu 380 milyon/1998, toplam Gayri Safi Milli Hasılası 165.850 milyon dolar/1998, toplam ithalatı 44.976 milyon dolar/1998, toplam ihracatı 23.134 milyon dolar/1998) bir araya gelerek Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) adı altında yeni bir oluşum başlatmışlardır. İlk COMESA zirvesi 28-29 Şubat 2000 tarihinde Kahire'de yapılmıştır.
Zirve sonunda;
Üye ülkeler arasında iletişimin geliştirilmesi, üye ülkelerde özel sektör yatırımlarının artırılması için gerekli desteğin verilmesi, yasalar arası benzerliğin sağlanması, ortak Afrika Merkez Bankası ve ortak meclis kurulması, yatırımların artırılması ve ticaretin kolaylaştırılması için deniz, kara, hava ulaşımının geliştirilmesi, Birliğe üye ülkeler arasında serbest ticaret alanı kurulması, üye ülkelerin 2001 yılında ortak gümrük oranlarını tespit etmeleri ve 2004 yılından itibaren gümrüklerin birleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Mısır, Batılı ülkelere yakınlığı, yetişmiş insan gücü, doğal kaynakların zenginliği, altyapı yatırımları dikkate alındığında COMESA'nın kilit ülkesidir.
COMESA toplantısı Mısır'ın 21. yüzyılda izleyeceği ekonomik ve siyasi rotanın ne olacağına ve küreselleşme olgusuna sıcak baktığına dair önemli ipuçları vermektedir.