Irak'ta şube açma prosedürü değiştirildi

 

Son yıllarda ülkemizin en önemli ticari partnerlerinden biri haline gelen Irak'ta şube açma prosedürü değiştirildi.

Irak'ta şube açmak üzere müracaatta bulunacak firmaların öncelikle faaliyet alanları ile ilgili Bakanlık veya kamu firmalarında kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve bu durumun ilgili Bakanlık'tan alınacak bir yazıyla belgelendirilmesi gerekmektedir. Başvuru dosyalarında aşağıdaki belgelerin de bulundurulması zorunludur:

" Şirket ana sözleşmesi
" Son yıl hesap bilançosu
" Şirketin Ticaret veya Sanayi Odası sicil kaydı
" Şirket ortakları, milliyetleri ve hisseleri
" Firmanın İsrail ile ilişkisi bulunmadığına dair deklarasyon
" Şirketi Irak'ta temsil edecek kişinin özgeçmişi ve yetki belgesi (şirket temsilcisinin idari, hukuki ve mali sorumlulukları)

Başvuru dosyasında yer alan tüm belgeler İngilizce'ye tercüme edilerek T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Irak'ın Ankara Büyükelçiliği'nce onaylanması gerekmektedir.
Yukarıda verilen belgelerin tamamlanmasını müteakip şubenin, Irak Merkez Bankası ve Vergi Dairesi'ne kayıt işlemlerinin yaptırılması, bu işlemin Irak Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanması ve şubenin Ticaret Bakanlığı Yabancı Şirket Tescil Bürosu'ndan tescil ettirilmesi gerekmektedir.

 

Yabancı Şirketler Tescil Bürosu ilk incelemesini tamamlayarak bir eksik olmadığını bildirdikten sonra Irak Merkez Bankası'na şirket adına bir hesap açtırılacak ve bu hesaba 50.00,.-$ transfer edilecektir. Bu miktarın 32.000,-$'lık kısmı teminat olarak tutulmakta ve kalan 18.000,-$ ise şirket harcamaları için kullanılmaktadır.
Tescili tamamlanan şirket Irak'ta büro ve misafirhane kiralayabilmekte ve yerli personel istihdam edebilmekte, özel bir müsaade ile dışarıdan gümrüksüz otomobil getirebilmekte ve özel bir plaka (yeşil üzerine beyaz yazı) ile kullanabilmekte, 2 şirket elemanı için de oturma müsaadesi alabilmektedir.

"Branch Ofis" açılması:

"Branch Ofis" açılması için yabancı şirketin, Irak'ta belirli bir süre eleman bulundurmasını zorunlu kılan bir sözleşme imzalamış olması gerekmektedir.
"Branch Ofis" için de yukarıda yer alan belgelerin hazırlanması ve aynı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Başvuruda bulunacak firma ayrıca, işverenden temin edeceği, şirketin Irak'ta belirli bir süre eleman bulundurması gerektiğini belirten bir belgeyi ibraz etmek zorundadır. Bu yöntemle açılacak ofis için teminat ve para transfer şartı talep edilmemektedir.