Sayfayı Yazdır
 Fuar Listesi
CANTON 2008 
 
 
CANTON 2008
103. ÇİN ULUSLARARASI İTHAL VE İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI
15.04.2008-20.04.2008
GUANGZHOU -ÇİN
Fuar Detayı   Yerleşim Planı   Ülke Bilgisi   Sonuç Raporu   Fuar Destekleri

CANTON 2008
103. ÇİN ULUSLARARASI İTHAL ve İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI
15-20 NİSAN 2008
Guangzhou – ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Canton Fuarları 1957 yılından beri Çin’in güneyindeki Guangzhou kentinde yılda iki defa olmak üzere Nisan ve Ekim aylarında organize edilmektedir. Çin’in en büyük dünyanın ise ikinci en büyük fuarı olan Canton Fuarları Nisan 2007 yılına kadar sadece Çin’li firmaların katılım yaptığı ve yalnızca Çin’in ihracatının arttırılmasına yönelik idi. Bu tarihden sonra ise uluslararası katılıma da açıldı.

China Foreign Trade Center tarafından Çin’in Guangzhou şehrinde 15-20 Nisan 2008 tarihleri arasında 103. gerçekleştirilecek olan fuar Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Guangdong Eyaleti Hükümeti tarafından da desteklenmektedir.

Organizasyon iki fuar alanında gerçekleştirilmektedir. Bunlardan birisi Pazhou Complex-ki uluslar arası katılımın yapılacağı yerdir- ve Liuhua Complex’dir. Fuar alanı toplam olarak 810.000 m²’dir ve yeni inşa edilen hollerle birlikte 1.100.000 m²’ye çıkarılacaktır.

Eylül 2007’deki fuar 213 ülkeden 189.500 kişi tarafından ziyaret edilmiş olup bu rakamlar bir önceki fuara göre %8,3 lük bir artış göstermiştir. Fuarda 14.574 Çinli firma toplam 620.000 m²’lik bir alanda 31.156 stand ile ürünlerini sergilemişlerdir. Uluslararası hollerde ise toplam 57 ülkeden 480 firma yer almıştır. Fuar ile birlikte 14 farklı seminer “Canton Fuarı- Çin Pazarına Giden Yol” adı altında organize edilmiştir.

Ekim ayındaki fuarı Avrupa’dan 41.024, Asya’dan 104.417, Amerika’dan 25.845, Afrika’dan ise 12.607 ve deniz aşırı ülkelerden de 5.607 kişi ziyaret etmiştir.Ziyaretçi ülkeler sıralamasına bakıldığında ise Hong Kong, SAR, ABD, Tayvan, Japonya ve Kore ilk altı sırayı paylaşmaktadır.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Çin Halk Cumhuriyeti dünya nüfusunun yaklaşık %20’sini barındırmaktadır. Bu büyüklükteki bir ülkenin küresel ekonomi ile bütünleşmesi hem Çin hem de dünya ülkeleri için dengeleri değiştirmekte ve özellikle küresel ticaret komposizyonunda büyük bir dönüşümü beraberinde getirmektedir. Son 25 yılda Çin Komünist partisi tarafından kademeli olarak uygulanan reform süreci, 2001 yılında ülkenin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olması ile ivme kazanmış ve uluslararası ekonomide kartların yeniden dağıtılmasına yol açmıştır.

Nisan 2004’de hayata geçirilen “Ticari Konularda Yabancı Yatırımın Yönetimi Üzerine Kurallar” düzenlemesiyle ticarette büyük ölçüde serbestlik getirmiş; vergi sisteminde yapılan yenilikler yerli ve yabancı girişimler arasındaki ayrımcı uygulamaları en aza indirgemeyi hedeflemiştir. Bunun yanında ithalatta kotaya tabi malların sayısı azaltılmış ve DTÖ koşulları uyarınca öngörülen şeffaflık ilkesi doğrultusunda lisans prosedürleri netleştirilmiştir.

DTÖ üyeliği çerçevesinde yabancı şirketlerin Çin pazarına erişimi kolaylaşmış ve ticari faaliyetleri nispeten güvence altına alınmış; ithalatta gümrük tarifeleri azaltılmış ve yabancı doğrudan yatırımlara daha çekici bir iş ortamı sunulmuştur. 2004 yılında dağıtım sektörünün liberalleştirilmesi de DTÖ üyeliğinden doğan yükümlülüklerde mesafe kat edildiğinin somut bir göstergesidir. Bu türde düzenlemeler Çin’in ekonomik reform ve kalkınma süreçlerine katkıda bulunduğu gibi hukukun üstünlüğü kuralının yerleşmesine de imkan tanımaktadır. Sonuç olarak ülke ekonomisi yabancıların artan ilgisi ve yatırımları ile zenginleşmekte ve devlet eliyle hızla liberalleşen bir ekonomi ortaya çıkmaktadır. 2004 yılında 1,648, 2005’te ise 2,263 milyar dolarlık yurtiçi hasılaya ulaşan ekonominin yönetimi uluslararası otoritelerce başarılı bulunmuş ve 2005 yılı ortalama büyüme oranı %9,9 ve sonrası için beklenen büyüme yıllık ortalama %8 olarak açıklanmıştır.

Çin ticaret politikasını uygularken tarife ve tarife dışı idari uygulamalara yer vermektedir. Tarife dışı uygulamalar, merkezi ve bölgesel düzeydeki devlet kurumları tarafından yürütülmektedir. Çin’de ekonomi yönetiminin temel sorunu kuralların açık olmamasıdır. Genellikle yazılı kuralların varlığı yönünde bir boşluk olduğu belirtilmektedir. Kuralların uygulanma aşamasında ise subjektif yorumlara ve ani değişikliklere maruz kalınabildiği bildirilmektedir.

Başlıca İthalat/2004 (Milyar $)
Makina ve ulaştıma araçları 110,5
Bilimsel araçlar 33,3
Ham petrol ve petrol ürünleri 60,8
Ofis ve bilgi işlem makineleri 29,6
Özel endüstriler için makineler 26,3

Merkezi hükümet bazı kilit sektörlerde gümrük tarifelerinde indirime gidebilmektedir. Örneğin Çin Gümrük Yönetimi çeşitli defalar otomotiv, çelik, kimyasallar gibi sektörlerde tercihli gümrük tarifeleri açıklamıştır. Ayrıca bazı durumlarda bazı ileri teknoloji üreten ya da ihracata yönelik üretim yaban yabancı sermayeli firmalar üretim ekipmanlarının ithalatında gümrük tarifesi ödemekten muaf tutulmuşlardır. Gümrük değerlemelerinde ithal edilen sevkiyatın mal bedeli sigorta ve navlunun (CIF) fiyatlarına bakılmakta; gümrük memurları bir değerleme veri tabanına erişerek gerek malların fiyatını uluslar arası, yerel ve yabancı fiyatlarla karşılaştırmakta ve genelde kabul etmektedirler.

İthalatta gümrük tarifelerine ek olarak katma değer vergisi (KDV) de tahsil edilmektedir. Çin, DTÖ uyarınca yerli ve ithal mallara eşit KDV uygulamakla yükümlüdür ancak yerli ithalatçıların kimi zaman bu ödemeyi yapmadığı not edilmektedir. Genel olarak KDV oranı %17’dir ancak tarım ürünleri ve yakıtlar gibi ihtiyaç maddeleri için bu oran %13’tür. Ayrıca yine yapılan işin tanımına göre KOBİ’ler (yıllık vergiye tabi satış gelirleri 1 milyon Yuan’dan düşük olan üretim firmaları ve 1,8 milyon Yuan’dan düşük olan toptan ve perakende satış firmaları) %4 yada %6 oranında KDV’ye tabidirler.

Ticaret dengesi 1993 ve 1994 yılları hariç, ülkemiz aleyhine ve sürekli büyüyen bir dış ticaret açığı bulunmaktadır. 2004 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret dengesinde ülkemiz aleyhine 4 milyar $, 2005 yılında 6,3 milyar $ ve 2006 yılında ise 8,8 milyar $ ticaret açığı oluşmuştur. Çin’e giden çoğu küçük çaplı iş çevrelerinin temsilcilerinin, ihraç olanaklarını araştırmaktan çok tekstil ağırlıklı ucuz mal ithal etme eğiliminde oldukları gözlenmektedir. Türkiye Çin’ e en çok mermer ihraç etmektedir. 2006 yılında 187 milyar $’lık mermer satılmıştır. Bu Çin’e ihracatımızın %20’sini oluşturmaktadır. Tüm dünyadan aldığı ham maddeyi işleyip satan Çin, bizden de ağırlıklı olarak hammadde ithalatı yapıyor. Tekstil ve çoğunluğu yan sanayi ürünleri olmakla birlikte otomotiv, ihracatımızda öne çıkan diğer sektörlerdir. Gıda da ise çok geri noktadayız Çin pazarını yakından tanıyan uzmanlara göre; hızla zenginleşen nüfusuyla tüketimi artan ülkenin, özellikle işlenmiş gıdada talebi artıyor.

Türkiye’nin Çin’e İhracatı

2006($) 2007($/ilk 4 aylık)
• Mermer ve doğal taşlar 187.833.309 45.828.155
• Metal cevherleri 117.028.817 88.290.260
• Organik ve inorganik bileşikler 87.234.939 26.426.232
• Bakır ve bakırdan eşya 48.539.522 16.195.205
• Motorlu kara taşıtları 45.551.043 8.522.744
• Makine ve cihazlar 34.109.452 19.358.816
• Sentetik lifler 28.589.001 12.432.484
• Boya, macun, sakızlar 12.830.210 3.327.877
• Organik kimyasallar 11.904.461 563.202
• Pamuk 10.586.868 4.484.813
• Plastik ve plastikten eşya 9.866.407 2.863.953
• Ham post, deri ve kösele 9.294.820 4.359.909
• Kıymetli taş ve metal mamulleri 9.147.534 240.880
• Yün ve kıldan iplik ve dokuma 7.846.719 3.868.021
• Kauçuk ve kauçuktan eşya 7.243.712 1.478.977

Fuar katılım ücreti ve ödeme şekli

Nakliye ve gümrük hizmetleri dahil 650 Usd
Nakliye ve gümrük hizmetleri hariç

600 Usd

En küçük stand 9 m² olmakla birlikte standlar 3 ve katları şeklindedir.

Ödemelerin yapılabileceği banka hesap numaralar

BANKA TL HESABI USD HESABI
Garanti Bankası Siteler Şubesi 6297558 9092049
Yapı Kredi Bankası Meşrutiyet Bulvar Şubesi 61247406

61301696

Fuar katılım ücretine dahil hizmetler

Stand altı kaplama, 1 masa, 4 sandalye, 1 grup priz, 1 camlı vitrin, opsiyonel info counter ve bar sandalyesi, 2 podest, gerekli aydınlatma, çöp kovası ve küllük (18 m²’den büyük standlara bu malzemenin iki katı verilecektir), stand alınlarının yazılması, yaka ve giriş kartları (her 9 m²’lik stand için 2 adet yaka ve giriş kartı verilecek olup 9’un katı olan standlar için iki katı yaka ve giriş kartı verilecektir),katılımcılar kataloğunda firma bilgilerinin yer alması, genel sergilenecek ürünlerin Türkiye-Çin-Türkiye nakliyesi (kiralanacak her bir m² için 0.15 m³ ve/veya 40 kg. ürünün nakliyesi Forum A.Ş.’ye ait olup, bu hacim ve ağırlıkları aşan her 1 m³ için 500 ABD Doları ve 1 kg. için 2 ABD Doları katılımcı firma tarafından ödenecektir), handling hizmetleri, gümrük işlemleri, nakliye sigortası, genel temizlik ve güvenlik hizmetleri.

Ekstra malzeme ve hizmetler

Ekstra malzeme ve diğer talepler ücreti karşılığında temin edilebilecektir.

Katılımcılara sağlanacak devlet desteği

• Yurtdışı sektörel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na katılan firma ve kuruluşlara 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere fuar katılım ücretinin %50’si,
• Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsündeki kuruluşlara, sektörel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri fuarı’nda 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere katılım bedelinin %75’i devlet tarafından ödenecektir.
• Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın belirlediği hedef ülkeler için destek oranı 10 puan arttırılır. Katılımcılar bu ilave destekten 2005 yılından beri aynı ülkede düzenlenen azami iki yurtdışı fuar katılımı için yararlandırılırlar.

  • Tebliğ’de daha sonra yapılacak değişiklikler firmalara yansıtılacaktır.

Katılımcılar Kataloğu

“Katılımcılar Kataloğu”, 14x21 cm. boyutlarında, kuşe kâğıda, renkli basılacak ve İngilizce hazırlanacaktır. Katılımcı, profesyonel ziyaretçi ve Çin’deki ilgili kurum-kuruluşlar ile ticari temsilciliklere dağıtılacak kataloğa dileyen firma reklam verebilecektir.

Reklam Fiyatları

Arka Kapak Renkli 500 ABD Doları
Kapak İçleri Renkli 350 ABD Doları
İç Sayfalar Renkli 250 ABD Doları

Seyahat ve Konaklama

Fuara katılacak firma temsilcileriyle ziyaretçilerin seyahat ve konaklama işleri Forum A.Ş.’nin kuruluşu olan 3F Turizm Seyahat Ltd. Şti. tarafından organize edilecektir.

Son başvuru tarihi: 29 Şubat 2008

 

Copyright © 2001-2008  Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş.
76. Sok. No: 4 06460 A.Öveçler-Ankara/TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 473 60 00 (pbx)
Faks: +90 (312) 473 60 10