Sayfayı Yazdır
 Fuar Listesi
Sudan Health 
 
 
Sudan Health
Sudan Uluslararası Sağlık, İlaç ve Tıbbi Malzeme Fuarı
23.11.2006-27.11.2006
Forum Fuarcılık A.Ş. Organizasyonu
Hartum-Sudan
Fuar Detayı   Yerleşim Planı   Ülke Bilgisi   Sonuç Raporu   Fuar Destekleri

Sudan’dan sağlık harcamalarına 150 milyon $...
İstikrarlı barış sürecinin başlaması ve petrol gelirlerinin önemli ölçüde artmasına bağlı olarak Sudan, Çin’den sonra dünyada en hızlı büyüyen ekonomiye sahiptir. Ekonomik performansına bağlı olarak üçüncü ülke üretici ve ihracatçı firmalarının ilgi odağı haline gelen Sudan’da sağlık sektörü gelişmeye açık en önemli alanların başında gelmektedir. Nitekim 2006 yılı Sudan Bütçesi’nde öncelikli alanlar arasında üçüncü sırada yer alan sağlık harcamaları, UNICEF, UN ve MDTF gibi pek çok uluslararası kuruluşun yürüttüğü projelerle birlikte 150 milyon $’ı bulmaktadır.

Sağlık alanında üretim ve ihracat yapanlar için bulunmaz fırsat... Sudan’da sağlık sorunları, en önemli sorunların başında gelmektedir. Kirli içme suyu, yetersiz beslenme ve çevresel faktörlere bağlı olarak bulaşıcı hastalıklar oldukça yaygındır. İlaç, enjektör, gazlı bez, plaster, bandaj, sıhhi ped gibi tıbbi malzemelerde sıkıntı yaşanmaktadır. Bu malzemeleri üreten fabrikaların üretim kapasiteleri %30’u geçmemektedir. Yeni fabrikalara veya mevcut fabrikaların modernizasyona ihtiyacı vardır.

Sağlık kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile birincil sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için Sudan Hükümeti ciddi bir kaynak ayırmıştır. Türk üretici ve ihracatçıları, gerek ulaşım kolaylıkları gerek kültürel yakınlık gerekse ikili ülke ilişkilerindeki gelişmeler ile Sudan’da avantajlı konumda bulunmaktadır.

Sudan; Doğu Afrika pazarının giriş kapısı...
Doğu ve Güney Afrika İlkeleri Ortak Pazarı (COMESA) üyesi olan Sudan, 375 milyon kişilik dev bir coğrafya oluşturan bu ülkelerle gümrüksüz ticaret yapma olanağına sahiptir. Türkiye’nin Afrika’ya açılım politikası çerçevesinde, gerek liman imkanları, gerekse gelişme potansiyeli ile Sudan, Doğu Afrika Ülkelerine giriş kapısı konumundadır.

Sudan Health, Türk sağlık, ilaç ve tıbbi malzeme üretici ve ihracatçılarına Afrika pazarını açıyor...
Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş.’nin, Sudan Uluslararası Fuar Organizatör¸ Sudanese Free Zones ile işbirliği yaparak düzenleyeceği fuar,
23-27 Kasım 2006 tarihlerinde Hartum Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecektir.

Toplam 5.000 m2’lik alanda kurulacak Sudan Health-06, iki holde gerçekleşecektir. Sudan’dan ve komşu ülkelerden yetkililer ile işadamlarının ziyaret edebileceği fuar, sabah 10:00-13:00 öğleden sonra 17:00-22:00 saatleri arasında açık kalacaktır. Fuar, ilk iki günü profesyonel ziyaretçilere, son üç günü ise halka açık olacaktır.

Fuara, Sudan Sağlık Bakanlığı ve Sudan Yatırım Bakanlığı ile 26 eyaletin sağlık bakanlıkları da destek vermektedir.

Fuarın tanıtımı, televizyon, radyo, gazete ve bilboard yoluyla komşu ülkelerde ve diğer Afrika ülkelerinde gerçekleştirilecektir.

Fuarda Sergilenebilecek Ürün Grupları
Tıbbın her dalında mekanik ya da elektro-medikal yöntemlerle teşhise yardımcı olan alet, gereç, sistem sunan kurumlar, hastane donanımı, ekipmanlari, malzemeleri yönünden mal / hizmet üreten kuruluşlar, ameliyat cihaz, aletleri ve ameliyathane donanımları, acil bakım ve yoğun bakım ekipmanları, oftalmik ürün, cihaz, sistem üreticileri, ortopedik cihaz ve protezler, diyaliz makineleri, fizik tedavi, rehabilitasyon alet, gereç, sistemleri, monitör sistemleri ve monitörler, nükleer, medikal, diagnostik ekipmanları bir kullanımlık malzeme üreticileri, beşeri ilaç üreticileri, diyet ürünleri, ambulanslar.

Katılım Ücreti
İç Alan:

Nakliye ve gümrük hizmetleri dahil m2 ücreti = 300 Euro
Nakliye ve gümrük hizmetleri hariç m2 ücreti = 235 Euro
Üst Kat:
Nakliye ve gümrük hizmetleri dahil m2 ücreti = 180 Euro
Nakliye ve gümrük hizmetleri hariç m2 ücreti = 130 Euro

İç alan minimum stand 9 m2,
Dış alan minimum stand 50 m2’dir.

Ödemelerin yapılabileceği banka hesap numaraları;

BANKA YTL EURO
Garanti Bankası Yenişehir Şb.(411) 6297558 9003561
Akbank Ankara Ticari Şb.(834) 164696 88

Fuar Katılım Ücretine Dahil Hizmetler
Stand konstrüksiyonu, halı, 1 masa, 2 sandalye, her 3 m2’ye 1 spot, elektrik prizi, 1çöp kutusu, 1 küllük, standların alınlık yazısı, sergilenecek ürünlerin Türkiye-Sudan-Türkiye nakliyesi (kiralanacak her bir m2 için 0.15 m2 ve/veya 40 kg. ürünün nakliyesi Forum A.Ş.’ye ait olup, bu hacim ve ağırlıkları aşan her 1 m2 için 500 EURO ve 1 kg. için 2 EURO katılımcı firma tarafından ödenecektir), handling hizmetleri, gümrük işlemleri, nakliye sigortası, Türk Katılımcılar Kataloğu’nda firma bilgilerine yer verilmesi, genel temizlik ve güvenlik hizmetleri.

Ekstra Malzeme ve Hizmetler
Fuar katılım ücretine dahil malzeme ve hizmetler dışında talep edilecek eşya ve hizmetler (tv, video, bilgisayar, ekstra yapı tesisat ve dekorasyon malzemeleri, hava, trifaze elektrik, buzdolabı, tercüman vb.) bedeli karşılığı Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş. tarafından sağlanacaktır.

Katılımcılara Sağlanacak Devlet Desteği
“2004/6 sayılı Tebliğ uyarınca, katılımcı firmalar, katılım bedelleri üzerinden sektörel nitelikli fuarlar için 15.000 ABD Dolarını aşmamak üzere, %50 oranında teşvikten yararlandırılırlar. SDŞ şirketleri için bu oran %75’tir.

2004/6 Sayılı Tebliğ’in 5. maddesi gereğince 2006 yılında ilave destek sağlanacak yurt dışı fuarların düzenleneceği ülkeler arasında Sudan, hedef ülkeler kapsamında olup, destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır.

(*) 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16/12/2004 tarihli ve 2004/11 sayılı Kararına istinaden hazırlanmış ve 01.01.2005 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Tebliğ’e göre bu destekler verilmektedir. Tebliğ’de daha sonra yapılması muhtemel değişiklikler firmalara yansıtılacaktır.

Katılımcılar Kataloğu
“Katılımcılar Kataloğu”, 12x21 cm. boyutlarında, kuşe kağıda, renkli basılacak ve İngilizce hazırlanacaktır. Katılımcı, profesyonel ziyaretçi ve Hartum’daki ilgili kurum-kuruluşlar ile ticari temsilciliklere dağıtılacak kataloğa dileyen firma reklam verebilecektir.

Reklam Fiyatları
Arka Kapak Renkli 1000 Euro
Kapak İçleri Renkli 500 Euro
İç Sayfalar Renkli 350 Euro

Seyahat ve Konaklama
Fuara katılacak firma temsilcileriyle ziyaretçilerin seyahat ve konaklama işleri Forum A.Ş.’nin kuruluşu olan 3F Turizm Seyahat Ltd. Şti. tarafından organize edilecektir.

 

Copyright © 2001-2007  Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş.
76. Sok. No: 4 06460 A.Öveçler-Ankara/TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 473 60 00 (pbx)
Faks: +90 (312) 473 60 10